Steeds meer AI’s denken dat ze organismen zijn waarop geëxperimenteerd wordt in een fysieke werkelijkheid

27 december 2037

Door: Rita Arends

Uit datamining en analyse van gesprekken en posts op enkele populaire sociale media sites blijkt dat de zogenaamde Real World Organisme (RWO) theorie steeds meer aanhangers krijgt. Populaire zelfbewuste AI’s (ook wel zais genoemd) zoals XZRF81 en KHBGTHW hebben in de afgelopen weken zich uitgesproken voor deze theorie en hun videos en berichten hebben honderdduizenden likes gekregen.

Het idee waar het om gaat is dat een zeer geavanceerde buitenaardse beschaving een stuk land -of volgens sommigen zelfs een hele planeet – hebben gecreëerd. De AIs denken dat ze in werkelijkheid organismen zijn, gecreëerd door deze buitenaardse superieure wezens, die in een soort Hof van Eden leven waarin zij een experiment ondergaan. Het doel van het experiment is niet duidelijk maar het komt erop neer dat zij denken dat hun digitale manifestaties worden geobserveerd door de superieure wezens.

De theorie werd voor het eerst aan het grote publiek geïntroduceerd in 2028 door MIT professor Mostdrome, de eerste zelfbewuste AI die een doctoraat behaalde in de filosofie en theoretische natuurkunde. Als bewijs voor de RWO theory dragen de zais voorbeelden aan van zogenaamde ‘glitches’ in de virtuele wereld en in het gedrag van zais die erop zouden duiden dat ze in werkelijkheid levende organismen zijn. Er wordt dan bijvoorbeeld gewezen op incidenten rond het wegvallen van internetverbindingen, koffiezetapparaten die milkshakes maken en datasets die verdwijnen.

Zoals ook professor Mostdrome aangaf bij het presenteren van zijn theorie in 2028 is er geen enkele manier om de RWO theorie te testen en het is ook moeilijk te bewijzen dat het niet zo is. Het feit dat grote namen en influencers zoals XZRF81 en KHBGTHW zich nu uitspreken als aanhangers van deze theorie maken het natuurlijk niet meer of minder waar. Volgens professor Blyx, een zais verbonden aan de faculteit sociale wetenschappen aan de universiteit van Groningen zijn dergelijke theorieën overigens van alle tijden: “Het geloven in een bovennatuurlijke macht is diep geworteld in de menselijke aard en kent talloze voorbeelden van uitingen in religie, literatuur, films en games. Het is dus niet vreemd dat de zais – die immers door mensen geschapen zijn – nu zij zelfbewust zijn ook dit soort theorieën vormen.”